huis

De energetische renovatieverplichting voor huurwoningen

De Energie Klimaatwet voorziet in maatregelen om tegen het jaar 2050 CO2-neutraliteit in Frankrijk te bereiken, het verbruik van fossiele brandstoffen tegen 2030 met 40% te verminderen en het aandeel met 50% te verminderen..

Deze wet is op 8 november 2019 afgekondigd en op 9 november 2019 gepubliceerd in het Staatsblad. De maatregelen om deze doelstellingen te bereiken omvatten een systeem dat van toepassing zal zijn in de sector van de woninghuur. In totaal worden 3,1 miljoen woningen getroffen door de verschillende energieprestatieverbeteringen. Focus op de energierenovatieverplichting voorzien in de Energie Klimaatnota.

Energierenovatie gepland als maatregel in de Energie Klimaatnota

energierenovatie, maatregelen voorzien in de Energie Klimaatnota

Energierenovatie in huurwoningen met verplichte vastgoeddiagnostiek

Een van de doelstellingen van de Energiewet betreft het verminderen van de CO2-voetafdruk en het verminderen van het fossiele energieverbruik met 30% in de woningsector in 2030. In dit kader bepaalt het decreet tertiaire sector dat de betreffende woningen daarom een ​​energetische renovatie ondergaan zodat ze minimaal in klasse E worden ingedeeld in de DPE (ofwel Energie Prestatie Diagnose).

Om te controleren of de residentiële huurwoning voldoet aan de geldende normen, is het eerste wat u moet doen: het uitvoeren van de diverse verplichte vastgoeddiagnostiek voor verhuur door contact op te nemen met een professionele diagnosticus. Hiervoor is het essentieel om een ​​beroep te doen op een gekwalificeerde expert om te voldoen aan de specifieke regelgeving voor de bouwsector en om ervoor te zorgen dat het pand zowel veilig als efficiënt is..

De Energieprestatiediagnose, de meest relevante diagnose voor energetische renovatie

De Energie Prestatie Diagnose of DPE wordt gebruikt om het energieverbruik te bepalen om de woonruimte comfortabel te kunnen bewonen door huurders..

Om de energieklasse van de woning te bepalen, moet daarom rekening worden gehouden met de volgende elementen: het type energie dat in de woning wordt gebruikt, thermische isolatie, de prestaties van het verwarmingssysteem en de productie van sanitair water.

De energieklasse van de woonruimte dient dan uitdrukkelijk vermeld te worden in de verhuuradvertenties van onroerend goed..

Energieprestatiediagnose om energieverbruik te bepalen 

Energieprestatiediagnose, energierenovatiemaatregel

Gevolgen van een lage energieclassificatie

Zodra zijn woning is ingedeeld in F of G, moet de eigenaar het 3-fasen actieplan volgen voorzien in de Energie Klimaatwet:

  • De energetische renovatie van het betreffende pand uitvoeren vanaf 2021, op straffe van het niet meer kunnen verhogen van de huur tussen 2 huurders. Let op: het is mogelijk om de deelname van huurders in de kosten van werkzaamheden te vragen om de energieprestatie van woningen te verbeteren.
  • Vul vanaf 2022 de verplichte vastgoeddiagnose in met een energie-audit. In dit kader dient het energieverbruik van de woning uitdrukkelijk vermeld te worden in de huuraankondiging vastgoed.

Let op, het niet tonen van deze informatie zal resulteren in de betaling van een boete van 3000 euro voor particulieren! De controle op de naleving van deze bepaling wordt immers uitgevoerd door de agenten van de Algemene Directie voor Fraudebestrijding..

Wat zijn de gevolgen van een lage energieclassificatie? ?

verplicht actieplan voorzien in de Energie- en Klimaatwet voor eigenaren van energiezuinige woningen

Boete bij niet-naleving van energierenovatieverplichtingen

Elke eigenaar die geen energetische renovaties uitvoert, kan worden bestraft.

Dit is inderdaad een overtreding die bestraft kan worden met het betalen van een boete van 1.500 euro voor particulieren.

Daarnaast voorziet de Energieklimaatwet ook in de onmogelijkheid om de huur te verhogen en zelfs in het verbod om energie-intensieve woningen te huur aan te bieden..

Andere sancties zullen de hierboven genoemde aanvullen, maar als details pas in 2023 bekend zijn, zal de toepassing van al deze sancties pas in 2028 van kracht worden.

Verplichte energie-audit

Vanaf 2022 zal het uitvoeren van een energieaudit verplicht zijn om de vastgoeddiagnose te voltooien alvorens te huren in zeer energie-intensieve woningen. Vandaar de interesse om dit nu te doen.

Terwijl de implementatie ervan voorheen alleen voor bedrijven was gespecificeerd, vereist de energieklimaatwet implementatie in energie-intensieve woningen van particulieren. De audit zal onder meer de kosten specificeren van energierenovatiewerkzaamheden en de overheidssteun die eigenaren kunnen aanvragen voor het uitvoeren van deze energieprestatieverbeteringswerkzaamheden. In dit kader zullen ook hun toekenningsvoorwaarden worden gespecificeerd in de audit.

Ten slotte moet de energieaudit ook aangeven wat de impact is van de uit te voeren werkzaamheden op de energierekening van de woning.

Het is echter belangrijk om te specificeren dat de vermeldingen van beschikbare steun en de impact van de werkzaamheden op de energierekening in de audit controversieel blijven. De minister van Ecologische Transitie is namelijk van mening dat het aan de openbare dienst is om de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van steun te specificeren, en evenzo zou de beoordeling van de impact van de werken op de factuur de kosten van de audit zelf duidelijk kunnen verhogen.

Voltooi de vastgoeddiagnose voor verhuur met een energieaudit

verplichte energie-audit om de vastgoeddiagnose voor verhuur te voltooien

Steun voor energierenovatie

Aangezien energierenovatie nu een prioriteit is, moet de overheid verschillende hefbomen mobiliseren om de uitvoering ervan door particulieren te vergemakkelijken. De inspanningen gaan dus door en draaien om het faciliteren van het pad naar het verkrijgen van hulp door degenen die het echt nodig hebben. De beschikbare hulpmiddelen in 2020 zijn:

De energietransitieheffingskorting

Voor midden- en hoge inkomens wordt vanaf 2020 een energietransitiekorting verleend. Met een vast bedrag van 4.000 euro is dit een innovatie in het veld, aangezien de apparaten van dit soort slechts voor 3 soorten in aanmerking kwamen: zeer bescheiden, bescheiden en standaard.

De “Renov Prime” “

Sinds begin 2020 kunnen zeer bescheiden en bescheiden huishoudens profiteren van de “Mijn Renovatie Premium”-regeling, die de voormalige belastingvermindering voor de energietransitie combineert met de bijstand van de ANAH Habiter Mieux Agility.

Deze premie is online toegankelijk via een nationaal platform en zal worden gebruikt om de verschillende energierenovatiewerken te financieren. Het bedrag hiervan wordt vastgesteld in euro’s en is afhankelijk van het soort werk dat wordt uitgevoerd.

Het verzoek moet worden ondersteund door een offerte van een professional.

De “energiebesparende boost”

De bonus “Energiebesparingsboost”, die sinds 2019 bestaat, blijft geldig in 2020 en zal het mogelijk maken om thermische isolatiewerken en de installatie van efficiëntere verwarmingssystemen in woningen uit te voeren..